Toimeksiantajalle / For commissioner

The assignment application is under testing process only for Finnish speaking commissioners. Later on, it will be available in English, Norwegian and Russian languages.

BRIDGE-hanke tarjoaa alueellisille yrityksille mahdollisuuden jatkaa liiketoiminnan haasteiden ratkaisemista. Tämä mahdollisuus hyödyttää sekä opiskelijoita, korkeakouluja että yrityksiä Barentsin alueella. Opiskelijat pääsevät työskentelemään oikeiden toimeksiantojen parissa, ja yritykset saavat mahdollisia ratkaisuja, joita nuoret ja luovat mielet kehittävät. Ainoa yrityksiltä vaadittava sijoitus on hieman ajankäyttöä.

The BRIDGE project provides an opportunity for regional companies to continue solving their business challenges. This opportunity will benefit students, universities and businesses in the Barents region. Students will be able to work on real assignments, and companies will have a chance to get potential business solutions that young and creative minds develop. The only investment required from companies is a bit of time.

Onko sinulla tulevaisuudessa suunnitelmia kehittää tai laajentaa yritystäsi? Jos kyllä, toimi nyt ja lähetä toimeksiantosi. Jos se on sopiva opiskelijoiden tehtäväksi, vahvistus lähetetään sähköpostitse muutaman viikon kuluessa toimeksiantosi vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa sitä pyydetään parantamaan/selkeyttämään.

Do you have any plans to develop or expand your business in the future? If so, act now and submit your assignment. If it is suitable for students’ task, a confirmation will be emailed within a few weeks of receiving your assignment. Otherwise, it will be asked to improve / clarify.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä